PRIVACY STATEMENT

Privacy statement

Indien u door middel van een e-mail of invulformulier gegevens aanvraagt worden deze gebruikt om met u in contact te treden. Indien u op deze manier uw gegevens aan ons heeft verstrekt kan het gebeuren dat u een mailing van ons ontvangt of telefonisch benaderd wordt. Hovuma Magazijnstellingen zal door u opgeven persoonsgegevens niet doorverkopen of verhuren dan wel op een andere wijze verstrekken aan derden. Indien u dit wenst heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan verzoeken wij u dit per brief, fax of e-mail kenbaar te maken via: 

Hovuma Magazijnstellingen B.V.
Henri Hermansstraat 1
NL-5953 NN Reuver

T: + 31 (0)77-4741010